collapse

Цветови модели - CMYK и RGB

Цветови модели - CMYK и RGB

Смесването на цветовете е изкуство, наука и технология. Художникът забърква жълта и синя боя върху палитрата, за да получи зелено. Компютърният инженер комбинира зелена и червена светлина, за да създаде жълто. Списание, което четете всяка седмица, е продукт на съвременното печатарство, в което цветовете се отделят и нанясат по различни начини.

В основата на всичко са червено, жълто и синьо – т.нар. основни цветове. Комбинирани в двойка помежду си, те образуват вторичните цветове – зелено, оранжево, лилаво, след това третични. Всички останали произлизат от физическото им смесване в различни оттенъци и пропорции.

Смята се, че Исак Нютон създава първия модел на Цветното колело, улавяйки лъч светлина в тъмна стая и насочвайки го през стъклена призма. Резултатът е добре известен – бялата светлина се разгражда на 7 цвята, цветовете на дъгата. Така великият учен доказал, че цветът е светлинно възприятие, а не вътрешноприсъщо качество на предметите.

Два цветови модела ни помагат да виждаме света днес - CYMK (професионални печатни машини) и RGB (електронни устройства). Те се различат по това, че в първия случай хартията абсорбира светлината, а във втория екранът излъчва светлина.

RGB

Този цветови модел се използва от компютърните устройства, цифровата фотография и телевизията. Той служи за описване на цветовете чрез светлина. Състои се от три цвята – червено, зелено и синьо, наречени още адитивни или сумиращи цветове. Когато се препокрият, се образува бяло.

Моделът RGB е по-богат, позволява 256 различни стойности на основните цветове и се използва при работа с графични програми. Задължителен е за уеб, а предимството му е, че прави файловете с по-малък размер. RGB изображенията могат да изглеждат различно на различните екрани, според съответните стандарти и технически компоненти на производителя.

Красивата снимка, която току-що сте харесали в социалните мрежи, се състои от точки и пиксели в един от гореспоменатите три цвята. И всъщност изглежда ето така:

RGB

RGB моделът е сравнително близък до човешкото възприятие, защото в очите ни има рецептори, реагиращи точно на червено, зелено и синьо.

Това тримерно цветово пространство не е подходящо за печат, макар цифровият печат да създава страхотни възможности. Файловете в RGB се конвертират в CMYK преди да бъдат подадени към печатницата. Някои печатащи устройства могат да работят с RGB, но по-добре попитайте изрично, за да не стане грешка.

CMYK

CMYK се използва за офсетов печат, най-популярната и разпространена технология за печат. Този цветови модел се състои от четири цвята – циан (Cyan), магента (Magenta), жълто (Yellow) и черно (Key / Black), образуващи цветовата палитра на печатащите машини. Процесът става с алумиеви плаки и офсетов цилиндър, които пропускат съответния цвят последователно върху листа, докато се получи завършеният принт. Така се гарантира качеството и унификация на крайната продукция.

CMYK е по-бедно пространство от RGB. Ето защо някои цветове, особено ярките, може да се загубят при конвертирането и да не се приложат върху хартията, макар че съществуват в дигиталното изображение. Характерното за този модел е, че основните цветове се изваждат при печат, получавайки стойност 0.

За да се получи зелено, например, това изисква задаването на следните стойности: C=100%, M=0%, Y=100%, K=0%. Препоръчва се сумата от процентите да не надвишава 300%, тъй като хартията ще бъде силно омастилена и няма да изпълни вашите очаквания. За бялото пък се използват нулеви стойности.

Офсетът позволява печат с допълнителните цветове, стандартизирани по системата Pantone. Образно казано, тя дава точна рецепта за съответния цвят, независимо от технологията на печат, което е много важно за корпоративната реклама и печатни материали.

Черно и черно

Черното не е сигурна величина в печата. Противно на очакванията, черният цвят в CMYK при стойности C=0 M=0 Y=0 K=100 не е най-добрият резултат, който може да получите. За наситен, още по-черен цвят – т.нар. композитно черно – въведете C=50 M=50 Y=50 K=100 в графичната програма, с която работите. Според нюансите, черното може да бъде още „студено“ (C=70 M=35 Y=40 K=100) или „топло“ (C=35 M=60 Y=60 K=100).

Колкото до различните видове печат, посветили сме им отделна статия. Очаквайте я.