collapse

4 стъпки за ефективен маркетинг план

4 стъпки за ефективен маркетинг план

Маркетинг планът представлява документ – описание на целенасочените рекламни дейности на една компания за определен период от време. Обикновено става дума за 1 година, но е хубаво да се правят подробни разбивки по месеци и тримесечия. Това е нещо като модел за поведение или конспект за подготовка, чрез който да се постигнат целите на компанията.

Маркетинг планът e необходим, за да се намерят най-добрите възможности за растеж с най-малко ресурси. Там се включват 4 важни елементи:

 • 1.Ситуационен анализ
 • 2.Маркетинг стратегия
 • 3.Прогнозни приходи
 • 4.Прогнозни разходи

Ситуационният анализ най-често представлява SWOT анализ, който обяснихме в предишната статия. Под лупа се оценяват организационните възможности на компанията, финансовото й състояние, клиентският профил, а също и позицията й на пазара – дали е лидер в своя сегмент, дали е водещ конкурент на лидера, или пък нишова компания. Тук е важно да се направи преглед на конкуренцията и на пазарната среда, защото така ще бъдат очертани дейностите с най-голям потенциал за успех.

Време е да се заложат целите. 30% ръст на продажбите за една година, звучи добре, нали? На тази основа се гради маркетинг стратегията, която конкретно разписва предвидените усилия за реклама и въвежда нови, ако е необходимо – организиране на събития, пресконференции, разработване на мобилно приложение, промоционални разпродажби през сайта и много, много други активности.

Сред най-предпочитаните в последно време е видео съдържанието в социалните мрежи. Неслучайно рекламните бюджети в това направление растат в световен мащаб. Това обаче не означава, че видеото е рентабилно за всяка компания – именно анализът ще даде отговор дали има смисъл, и дали изобщо си струва усилията.

Всичко, което пише в маркетинг плана, трябва да бъде съобразено със следните характеристики на бизнеса:

 • 1.Бизнес цели
 • 2.Таргет потребители
 • 3.Уникално стойностно предложение
 • 4.Идентичност на бранда
 • 5.Позициониране на пазара
 • 6.Канали за разпространение
 • 7.Активи

Прогнозните приходи и разходи – това, с две думи, е сметката. Колко инвестирате за привличане на нови потребителите и каква възвращаемост получавате, тоест - колко реално ще струва един нов клиент. Амбициозен или не, маркетинг планът няма как да издържи без подобни калкулации.

А за да постигне желаните цели, планът изисква наблюдение на резултатите и непрекъснато промени, ако е необходимо. Например, ако провеждате кампания за имейл регистрация и за 2 седмици имате 12 души, значи нещо не е наред. Дали конкретната кампания е слаба или просто електронната поща не е вашият канал?

Този въпрос би трябвало да бъде решен още на етапа на първоначалния анализ.